Armar maħdum mill-Kummissjoni Żgħażagħ għal festa tal-Patrun Universali, San Ġużepp.
Banda popolari madwar Malta u Għawdex b'numru ta' servizzi f'ibliet u rħula Maltin u Għawdxin.
Ammont kbir ta' partitarji joħonqu t-toroq tal-Ħamrun f'jum il-Festa ta' San Gejtanu.

Aħbarijiet tas-Soċjeta'

  • Illum jibda Radju Festa
    Illum fil-5.30pm jiftah radju festa fuq Solid Radio 100.2 fm. Cedric Valletta ser jitervista diversi mistiedna minn ghaqdiet gewwa l-Hamrun u personalitajiet ohra biex intkom tkunu tafu x’gara u x’qed jigri fil-lokalita taghna matul is-sena kif ukoll attivitajiet tal-festa u anniversarju 125 tas-Socjeta’ taghna. Naturalment ma tonqxsx il-muzika u marci mir-repertorju taghna.Intkom tistghu ukoll tibghatu d-dediki taghkom tul il-programm u Continue Reading...
  • Bidu taċ-ċelebrazzjonijiet
    Nistghu nghidu illi llum nibdew ic-celebrazzjonijiet tal-festa ta’ San Gejtanu u dawk tal-125 anniversarju. Illejla huwa importanti hafna li tattendu ghal laqgha generali staordinarja tal-festa peress li fiha jien ser naghti taghrif u struzzjonijiet importanti fuq ic-celebrazzjonijiet organizzati mis-Socjeta’ taghna kif wkoll tkunu tistghu taraw il-pogetti li lestejna u li qed inlestu.Ser naghtikhom informazzjoni wkoll dwar il-progett Sala Carmelo Debattista Continue Reading...

 

 

Featured Video