Follow Us on Facebook

Welcome Note

Merhba fil-website ufficcjali tas-Socjeta’ Muzikali San Guzepp – Hamrun

Posted by on Jan 6, 2012 in Welcome | Comments Off

Merhba fil-website ufficcjali tas-Socjeta’ Muzikali San Guzepp, Hamrun. Imwaqqfa fl-1889, din hija l-Ewwel Banda Hamruniza. Il-Banda San Guzepp hija maghrufa ghal-marci kbar li taghmel fil-festi li jigu iccelebrati fil-Hamrun: San Guzepp fl-ewwel hadd ta’ Mejju kif ukoll dik ta’ San Gejtanu li tigi fl-ewwel hadd wara is-7 t’Awwissu. Filwaqt li nisperaw li din il-website isservi bhala mezz ta komunikazzjoni aktar dirett mal-pubbliku, nitolbukom sabiex thallu il-kummenti u s-suggerimenti taghkom fuq il-pagni tal-Kuntatti kif ukoll fuq il-pagna ufficcjali fuq Facebook.

Read More

Photo Gallery

Video Gallery

www.sanguzepphamrun.com – Sponsored by: